Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Vergoedingen 2021
Op de websites van diverse partijen staan gedetailleerde overzichten bij welke zorgverleners u terecht kunt. En wat de premies zijn van aanvullende verzekeringen die oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoeden. Bijvoorbeeld:
– Zorgwijzer
– Independer
U kunt natuurlijk ook op  de website van uw eigen zorgverzekeraar kijken voor meer informatie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering
Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden er vervolgens nog maximaal 9 extra vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt  oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst chronische aandoeningen voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut
Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck zonder verwijzing van uw arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening
Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan. Directe toegankelijkheid geldt voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Bekijk uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van oefentherapie door uw verzekeraar.

Uitzondering; de therapeuten van IN BALANS Venlo zijn ongecontracteerde zorgverleners. Kijk hier voor meer informatie.